Εφαρμογές Ραδιόλυσης

Ραδιοκυτταροπλασματική Χειρουργική

Η Ραδιοκυτταροπλασματική Χειρουργική είναι μια νέα τεχνική με εφαρμογή στην Παιδοχειρουργική που χρησιμοποιεί την πλέον ευνοική , χαμηλής θεμοκρασίας πηγή ενέργειας των ραδιοκυμάτων 4MHZ γνωστή ως Surgitron Dual Frequency.

Εφαρμογές Ραδιόλυσης

Κατά την εφαρμογή αυτή διοχετεύονται στο δέρμα ηλεκτρομαγνητικοί παλμοί πολύ υψηλής συχνότητας . Η δράση τους ηλεκτρολύει τα κύτταρα στόχους χωρίς να προκαλεί βλάβη στούς γύρω ιστούς, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα αιμόσταση. Με την μέθοδο αυτή επιταχύνεται η διαδικασία επούλωσης, δεν δημιούργείται ουλώδης ίστός, και έχουμε άριστα αισθητικά αποτελέσματα με το λιγότερο δυνατό μετεγχειρητικό πόνο. Η Ραδιόλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα παιδιά και μάλιστα πολλές φορές χωρίς να είναι αναγκαία τοπική αναισθησία. Εφαρμόζεται σε όλες τις μικροεπεμβάσεις δέρματος αλλά και σε μέτριας βαρύτητας επεμβάσεις όπως κύστη κόκκυγος περιπρωκτικά συρίγγια αποστήματα, αλλά και στην αισθητική αποκατάσταση χειρουργικών ουλών, και σε πλήθος αισθητικών επεμβάσεων.