Το Ιατρείο

Εξοπλισμός

image Ανώδυνη και χωρίς ακτινοβολία εξέταση που διευρύνει την διαγνωστική κάθε Παιδοχειρουργού. +

Υπέρηχος

image QuickLaser Dual 10w. Soft Tissue Managment System. +

Laser

image Παροχή οξυγόνου μεταβαλλόμενης και ελεγχόμενης ροής. +

Οξυγόνο


image Χρήση τόσο στο ιατρείο (τραύμα) όσο και στη αίθουσα του χειρουργίου (κιρσοκήλη αναστομώσεις αγγείων). +

Μικροσκόπιο

image Συσκευή ραδιοκυτταροπλασματικής χειρουργικής με μεγάλο αριθμό διαφορετικών κεφαλών εφαρμογής. +

Ραδιόλυση

image Σωστή αποστείρωση σημαίνει καταστροφή όλων των μικροβίων και των σπόρων. +

Κλίβανος